Služby

Poslat poptávku

Společnost MYPA design spol. s r.o. se zabývá tvorbou interiérového designu. Vytváříme tzv. návrhy interiérů na klíč.

Jak postupujeme u nového projektu? Začneme vytvořením architektonické studie, na niž navážeme provedením projektu. Na závěr práci realizujeme na určeném místě. Během všech fází zpracovávání návrhu interiéru hojně komunikujeme s klientem. Při úvodních konzultacích společně vybíráme materiálové a barevné škály, které budou v řešeném prostoru později uplatněny, a to v souladu s vnitřním cítěním a přáním klienta.

Naše návrhy interiérů vždy odpovídají nejvyšší požadavkům na estetičnost a funkčnost a jsou v souladu s příslušnými obecnými předpisy.

Typické znaky pro návrhy interiérů od firmy MYPA design spol. s r.o.:

 • Vysoká funkčnost
 • Originalita designu i barev
 • Vynikající poměr cena/kvalita

Konečné návrhy interiérů vždy obsahují originální nábytkové komponenty, které jsou navrhované a realizované firmou MYPA design spol. s r.o., a to přímo pro konkrétní potřeby zadavatele.

Mezi naše nejčastěji zpracovávané návrhy interiérů patří kancelářské prostory a obecně firemní prostory včetně recepcí a zasedacích místností, barové interiéry, restaurační interiéry, ubytovací kapacity a obchodní prostory.

V naší práci však neopomínáme ani návrhy interiérů pro bytové prostory. Do naší hlavní činnosti tak patří hojně návrhy a realizace obývacích pokojů, ložnicí či kuchyní.

Zároveň pro Českou republiku velkoobchodně zastupujeme slovenskou firmu Kodreta furniture, s.r.o. Tato dlouholetá spolupráce nám umožňuje využívat pro naše návrhy její produkty – kovový sedací nábytek.

Postup projektových prací pro kancelářské interiéry PDF brožura

Celkový projekt se skládá ze 4 fází:

VSTUPNÍ ANALÝZA:

 • nezávazná prohlídka řešeného prostoru (případně zaslání půdorysu objektu)
 • diskuze nad požadavky na prostor a řešení
 • základní zaměření prostoru

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

 • zpracování dispozičních variant řešení
 • výběr nejvhodnější půdorysné varianty (členění prostoru, funkce, rozměry a umístnění vybavovacích prvků)

3D VIZUALIZACE:

 • převod vybraného řešení na digitální formu
 • fotorealistické náhledy na navržený interiér
 • návrh ceny realizace, termínů dodání a montáže

REALIZACE PROJEKTU:

 • uzavření závazné objednávky na dodávku i montáž
 • provedení vlastní realizace včetně předání zákazníkovi, formou „na klíč“

Poslat poptávku

Postup projektových prací pro bytové a zakázkové interiéry PDF brožura

Celkový projekt se skládá ze 6-ti fází:

VSTUPNÍ ANALÝZA:

 • nezávazná prohlídka řešeného prostoru (případně zaslání půdorysu objektu)
 • diskuze nad požadavky na prostor a řešení
 • základní zaměření prostoru
 • zpracování cenové nabídky na projektové práce včetně harmonogramu prací
 • uzavření smlouvy na projektové práce

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

 • zpracování dispozičních variant řešení
 • výběr nejvhodnější půdorysné varianty (členění prostoru, funkce, rozměry a umístnění vybavovacích prvků)

POHLED NA STĚNY, SKICI:

 • návrh designu zařizovacích prvků
 • upřesnění materiálu, funkce a vybavenosti předmětů
 • ucelené pohledy na jednotlivé stěny v prostoru
 • odsouhlasení finálního řešení

3D VIZUALIZACE:

 • fotorealistické náhledy na navržený interiér
 • barevná a materiálová specifikace jednotlivých ploch a prvků

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

 • zpracování výrobní dokumentace zařizovacích prvků
 • zpracování dokumentace stavebních úprav

REALIZACE PROJEKTU:

 • uzavření smlouvy o dílo
 • dohoda o způsobu a termínech kontrolních dnů
 • předání hotového díla, včetně záručních listů, revizních zpráv, apod.

Poslat poptávku

Pro stanovení ceny projekčních prací vycházíme ze „Sazebníku pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností“. Cenová nabídka

Základní nabídková cena se stanoví podle velikosti předmětné plochy (m2 řešené plochy) a zatřídění interiéru do příslušného pásma náročnosti. Pásma náročnosti vyjadřují charakter stavby, její funkci, společenský význam a účel, pro které bude hotové dílo sloužit. Pásem je celkem V, přičemž bytové jednotky a rodinné domy spadají do kategorie II.

Pro lepší názornost si stáhněte obecnou cenovou nabídku v PDF.

Poslat poptávku