Projekční činnost

Kancelářské
Interiéry

residenční
interiéry

Kancelářské interiéry

 Vstupní analýza

 Dispoziční řešení

 2D dokumentace

 3D vizualizace

 Rozpočet

 Realizace na klíč

1.  VSTUPNÍ ANALÝZA

Rádi Vás nezávazně navštívíme ve Vaší společnosti, případně Vás uvítáme u nás. Nechceme přesvědčovat, ale navrhovat. Seznámíme se s konkrétním interiérem, zjistíme a zdokumentujeme součastný stav, prostor důkladně zaměříme (neradi vycházíme převzatých materiálů). Budeme diskutovat ohledně Vašeho nového interiéru, zjišťovat Vaše požadavky a představy, konzultovat jejich reálnost, případně přicházet s alternativním řešením.

2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Předložíme Vám dané možnosti řešení a jejich funkčních využití Vašich prostorů (i v případných variantách), vysvětlíme výhody / nevýhody předkládaných dispozicí.

Následuje upřesnění návrhu do fáze finální dispozice, která zohlední veškeré Vaše požadavky a tím optimalizuje i případné provozní náklady.

3. 2D DOKUMENTACE

Vtělíme prvkům hmotu a tvar a tím představíme jejich funkční využití. Vyřešíme případné kolize jak se stavebními prvky, tak se zařizovacími. Upřesníme našim stavebním subdodavatelům veškeré detaily.

Jsme připraveni případně vypracovat veškerou potřebnou dokumentaci nutnou pro provedení výstavby – ať už se jedná o dokumentaci výkresovou (výstupy pro jednotlivé technické profese), tak i legislativní (stavební povolení, revizní zprávy, etc..).

Na základě těchto dokumentů lze začít celý proces rekonstrukce, zbývá pouze ukázat Vám finální podobu Vašeho nového interiéru.

4. 3D VIZUALIZACE

Uvidíte Vaše nové prostory ve 3D fotorealistické kvalitě: 

· Reálné modely zařizovacích prvků.

· Reálná barevnost, struktury materiálů.

· Reálné osvětlení, doplnění o firemní grafiku, etc…

5. ROZPOČET

Předložíme cenovou nabídku (případně i v různých alternativách provedení).

Upřesníme realizační harmonogram                                                  (termíny dodání / montáže / předání).

6. REALIZACE NA KLÍČ

Konečná fáze – realizace Vašeho interiéru začíná uzavřením závazné objednávky / smlouvy na dodávku i montáž.

Následuje vlastní realizace dle stanoveného harmonogramu, v návaznosti jednotlivých profesí.

Po celou dobu realizace budeme dohlížet jak na kvalitu provedení
(stavební dozor), tak i na celkový estetický dojem (architektonický dozor).

Předání díla zákazníkovi proběhne formou “předávacího protokolu”.

Residenční interiéry

 Vstupní analýza

 Dispoziční řešení

 2D dokumentace

 3D vizualizace

 Projektová dokumentace

 Realizace na klíč

1.  VSTUPNÍ ANALÝZA

Nezávazná návštěva u Vás doma nebo u nás v kanceláři, kde s Vámi prodiskutujeme požadovaná řešení, provedeme základní zaměření prostoru, a zpracujeme cenovou nabídku s harmonogramem plnění.

2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Základní a nejdůležitější krok při všech návrzích. Dispoziční varianty Vám nastíní rozčlenění prostoru do funkčních zón a jejich využití podle Vašich osobních požadavků.

3. 2D DOKUMENTACE

​Krok po odsouhlasení dispozic. Za pomoci skic a jednoduchých pohledů začínáme navrhovat tvář Vašeho interiéru a jednotlivým prvkům přiřazujeme jejich funkce.

Jsme připraveni případně vypracovat veškerou potřebnou dokumentaci nutnou pro provedení výstavby – ať už se jedná o dokumentaci výkresovou (výstupy pro jednotlivé technické profese), tak i legislativní (stavební povolení, revizní zprávy, etc..).

Na základě těchto dokumentů lze začít celý proces rekonstrukce, zbývá pouze ukázat Vám finální podobu Vašeho nového interiéru.

4. 3D VIZUALIZACE

Uvidíte Vaše nové prostory ve 3D fotorealistické kvalitě: 

· Reálné modely zařizovacích prvků.

· Reálná barevnost, struktury materiálů.

· Reálné osvětlení, doplnění o firemní grafiku, etc…

5. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

​Vypracujeme pro Vás prováděcí dokumentaci, kterou budete pro změnu interiéru potřebovat. Výrobní výkresy navržených prvků, dokumentaci stavební připravenosti.

6. REALIZACE NA KLÍČ

Nabízíme možnost řešit i poslední krok, a tím je realizace projektu. Dlouhodobé zkušenosti naší firmy s výrobou atypického nábytku a pečlivě vybrané partnerské firmy, jsou zárukou kvalitního výsledku zaměřeného na detail.

Následuje vlastní realizace dle stanoveného harmonogramu, v návaznosti jednotlivých profesí.