Bytové interiéry

POSTUP PRO BYTOVÉ INTERIÉRY
Postup projektových prací pro bytové a zakázkové interiéry PDF brožura

Celkový projekt se skládá ze 6-ti fází:

VSTUPNÍ ANALÝZA:

nezávazná prohlídka řešeného prostoru (případně zaslání půdorysu objektu)
diskuze nad požadavky na prostor a řešení
základní zaměření prostoru
zpracování cenové nabídky na projektové práce včetně harmonogramu prací
uzavření smlouvy na projektové práce
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

zpracování dispozičních variant řešení
výběr nejvhodnější půdorysné varianty (členění prostoru, funkce, rozměry a umístnění vybavovacích prvků)
POHLED NA STĚNY, SKICI:

návrh designu zařizovacích prvků
upřesnění materiálu, funkce a vybavenosti předmětů
ucelené pohledy na jednotlivé stěny v prostoru
odsouhlasení finálního řešení
3D VIZUALIZACE:

fotorealistické náhledy na navržený interiér
barevná a materiálová specifikace jednotlivých ploch a prvků
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

zpracování výrobní dokumentace zařizovacích prvků
zpracování dokumentace stavebních úprav
REALIZACE PROJEKTU:

uzavření smlouvy o dílo
dohoda o způsobu a termínech kontrolních dnů
předání hotového díla, včetně záručních listů, revizních zpráv, apod.